Over mijzelf

Over mijzelf.

Is dat nuttig?

Ik heb weinig behoefte om mijzelf, in de herfst van mijn professioneel functioneren, gedetailleerd te profileren. De bedoeling van deze webplek is een archief te zijn voor publicaties die ik het waard vond binnen het bereik van digitale zoek-faciliteiten te brengen.
Tegelijkertijd besef ik dat een beschrijving van de coulissen waarvoor mijn activiteiten als kunstpedagoog zich vanaf 1971 afspeelden, verhelderend kan werken voor vak-betrokkenen die daar geen weet van hebben.

Daarom in vogelvlucht:

Geboren in 1948 te Hilversum.
Jeugd overwegend in Utrecht doorgebracht; HBS-B diploma gehaald.
Tussen 1966 en 1971 MO-A en MO-B tekenen aan de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten in den Haag. Diverse functies in vertegenwoordigende organen van en voor studenten.

Interesse voor de didactische kant van het (teken)leraarschap. Ik werd door het ministerie van WVC in gelegenheid gesteld om, na mijn diplomering in 1971, een studiereis langs Amerikaanse art education opleidingen te maken (1971-1972). Verslaggeving daarvan is terug te vinden in het Maandblad voor beeldende vorming (de gehele jaargang 1972).

Na terugkeer tekenleraar aan het Ichthus College te Velsen (tot 2007), lid van de MO-commissie voor vakdidactiek, publicist in het NVTO Maandblad.
Vanaf 1974 redacteur van Zienswijzer (1, 2, en 3), een reader voor docentenopleidingen beeldend.

Lid van de NVTO-studiecommissie voor kunstbeschouwing. Coördinator voor de Eindexamens Experimenten Expressievakken (“3E”) en het experiment voor de Dag- en Dag/Avondscholen voor volwassenen. Adviseur Meulenhoff Educatief (o.a. “Arti” ). Vanaf 1981 bestuurslid (later voorzitter) van de NVTO.
Lid van het organisatiecomité van het INSEA Wereldcongres in Rotterdam (1981).
Voorzitter/eindredacteur van de Begrippenlijst Algemeen gedeelte(1984); (Eind-)redacteur van het Maandblad (1987-1992); voorzitter van de didactiekcommissie NVTO, resulterend in de publicatie “waarom…?, daarom !…, terreinverkenning voor het vakgebied beeldcultuur” (2002).
Van 1986 tot 2007 studieleider van de Arnhemse eerstegraads lerarenopleiding BK&V, later van ArtEZ. In die hoedanigheid ook lid (en voorzitter) van het KVDO. Co-auteur van de SLO-publicatie over cultureel erfgoed. (2008).

Sedert 2008, in diverse hoedanigheden, intiem betrokken bij de ‘BaMa-discussie’, over de devaluerende status van de ongegradeerde kunstvak-Bachelor als bevoegde kwalificatie voor de bovenbouw van het VO.

Voorzitter en eindredacteur van de ‘denktank’ van VONKC, resulterend in een leerplan (2012).
Auteur van vele artikelen (beeldende) kunsteducatie betreffende.
Bestuurslid of adviseur van diverse instellingen op hetzelfde gebied.
Van 2008 tot 2013 NVTO-, later VONKC-vertegenwoordiger in het Platform Vakinhoudelijke verenigingen (PVVVO). Van 2011 tot 2015 PVVVO-senator bij de Onderwijs Coöperatie. Mijn Platform-betrokkenheid werd na een jaar adviseurschap van het PVVVO-bestuur afgesloten.

De periode van 2015 tot heden werd vooral gekenmerkt door intieme betrokkenheid met de BaMa-kwestie. De strijd voor een eerstegraads Master werd naar mijn mening door het VONKC-bestuur niet goed opgepakt. Na een lang voortraject met schermutselingen diende ik een motie van afkeuring in tijdens de ALV van 9 mei 2016. Dit bleek een VONKC in het kruitvat. Zelfs met een juridisch steekspel tot gevolg en een tumultueuze vergadering op 8 september. Een turbulent jaar volgde.

Een groepje notabelen en verstand-hebbenden verzamelden zich om mij heen (‘het Kwintet van Amersfoort’) en voerden met scherpe pen oppositie tegen bestuurlijke missers. Zelfs via digischool, want het bestuur onthield haar opponenten de toegang tot de eigen website en Nieuwsbrief. Niet goed voor het imago van de vereniging. Een adviescommissie werd op ons initiatief in het leven geroepen en heeft de ALV van 19 juni 2017 een advies voorgelegd dat onomwonden voor een eerstegraads master getuigde en werd aangenomen. De verstoorde verhoudingen werden gladgestreken, maar de route naar de inrichting van de gewenste opleiding is nog een lange, en gaande.

De actualisering van december 2017 van deze site betreft vooral de documenten die in dit conflict een rol speelden, opdat de geschiedschrijving ervan later mogelijk wordt. Hiervoor wordt binnenkort een aparte rubriek “Masterperikelen vanaf 2015’gemaakt. Het laat zich aanzien dat over dat proces nog de nodige kritische teksten zullen volgen…………”