VONKC euthanaseert het eigen Leerplan

Wie weet over een aantal jaar nog wat er met het VONKC-Leerplan voor Beeldende kunst en vormgeving is gebeurd?
Opdat de treurige gang van zaken niet in de vergetelheid raakt lijkt een historisch overzicht gerechtvaardigd. Al was het maar voor de geschiedschrijving van ons vakgebied.

Tussen 2008 en 2012 heeft een denktank, in opdracht van het VONKC-bestuur, gewerkt aan een taakstellend leerplan voor het vakgebied Beeldende Kunst en Vormgeving. Doelgroep: alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.
Maart 2012 werd dit leerplan aan leden en bestuur aangeboden, met de bedoeling het binnen het Nederlandse onderwijs te implementeren en vier jaar later te evalueren en herzien.
In de vier volgende jaren bleek op de Algemene Ledenvergaderingen een afnemende betrokkenheid van het bestuur bij dit implementatieproces. Uiteindelijk werd het document in 2016 definitief in de ijskast gezet. Het jaar dat een revisie op basis van het gebruik in het werkveld (opleidingen) aan de orde zou zijn geweest. Niet dus. Nog wel consulteerbaar op de website, maar door het bestuur afgeschoten als bruikbaar kwaliteitsmiddel voor het vakgebied.

De gang van zaken stelde mijn als denktankvoorzitter en eindredacteur ernstig teleur. Na jaarlijkse vragen op achtereenvolgende ledenvergaderingen vroeg ik het bestuur (brief 4 maart 2016) om commentaar op en correctie van eventuele onjuistheden in mijn beschuldigingen. Een antwoord bleef uit. Daarop vroeg ik een agendapunt op de ALV van 9 mei 2016 over de gang van zaken.

De tekst ‘zeven minuten Tamsma’ werd uitgesproken op de ALV en was dus voorafgegaan door de brief van 4 maart, waarop niet gereageerd was: de euthanasie op het VONKC Leerplan.

De geschiedenis neemt zijn loop, maar toekomstige generaties mogen best weten wat er met dit leerplan is gebeurd. Altera trof het in 1950 beter met zijn vakvereniging.

Het Leerplan zelf is terug te vinden op deze website: VONKC leerplan beeldende kunst en vormgeving (2013)

Leerplan