Zijlstraat 96

zijlstraat 96

 

De Orde van den Prince is een eerbiedwaardig Vlaams/Nederlands genootschap dat zich bezighoudt met de Nederlandse taal en cultuur. http://www.ovdp.net.

De Nieuwsbrief bevat publicaties van hoog niveau over historische en/of taalkundige zaken, soms in breder cultureel verband. Er is ook een digitale Nieuwsbrief  ( http://mailer.100hertz.com/link.php?M=217344&N=1084&L=1055&F=H ). Het genootschap organiseert Gewestelijke en Algemene Ledendagen.

Uiterst serieuze verhandelingen zoals bijvoorbeeld over ‘werkwoordelijke vervoegingen in het streekdialect in de tweede helft van de 14e eeuw in Zuidwest Twente’ staan voor de academische kwaliteit van de auteurs. Mijn respect en bewondering voor de verhandelingen lopen synchroon, maar iets van relativiteit der dingen drong zich toch aan mij op. Gevolg: een bericht over het enige echte epicentrum van het dilalectloze Nederlands (Haarlem, en meer specifiek Zijlstraat 96) en de onderzoek-systematiek van het Dialectisch Instituut Haarlem. Dit brengt op postcode tweejaarlijks de afwijkingen in kaart ten opzichte van de Haarlemse nulmeting. (PrincEnzine jaargang 8/nr 10, december 2013)

Zijlstraat 96