cultuureducatie in het basisonderwijs – dertien opmerkelijkheden (2012)

In juli 2012 overhandigden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hun gezamenlijk advies over Cultuureducatie (Leren, creëren, inspireren) aan staatssecretaris Zijlstra. Hij had hier in oktober 2011 om gevraagd. Doel: de treurige situatie van cultuureducatie, met name in het Basisonderwijs, te verbeteren. ( “…hoe scholen in het primair onderwijs ondersteund kunnen worden bij het verzorgen van kwalitatief goede cultuureducatie en hoe culturele instellingen in het verlengde daarvan kunnen komen tot een op de kerndoelen afgestemd aanbod voor scholen….”)

In oktober kwam er al een reactie van de (demissionaire) bewindslieden en werden mijn bevindingen deels door de actualiteit ingehaald. Overwegingen over wat de bewindspersonen met het advies zouden kunnen gaan doen konden worden ingeruild door de beleidsvoornemens uit het betreffende kamerstuk. Extra complicatie: de voornemens van het demissionaire duo Van Bijsterveldt/Zijlstra zijn binnenkort mogelijk weer achterhaald door herzieningen van het koppel Bussemaker/Dekker.

Naast complimenten voor de grondige wijze waarop het advies was gerealiseerd en onderbouwd was er ook reden voor kritische op- en aanmerkingen. Het zou jammer zijn als de lezers van Kunstzone dit gewichtige stuk niet mede in dit perspectief zouden kunnen zien.

Vooral de dingen die de raden niet aan de orde brachten.

Vandaar deze reactie.

Cultuureducatie in het Basisonderwijs – 13 opmerkelijkheden (2012)