commentaar op “Citroenen proeven” (2013)

“…….In het perikelvolle proces van de discussie rond de volledig bevoegde Bachelors van onze docentenopleidingen heeft een onderzoek plaatsgevonden over de startbekwaamheid van die docenten voor het VHO (De bovenbouw havo/vwo, het eerstegraads gebied) Dat onderzoek werd uitgevoerd door Edwin van Meerkerk en Sammy Frankenhuis (Radboud universiteit Nijmegen), in opdracht van de bestuurscommissie Kunstdocentenopleidingen (HBO-raad)

Aanleiding is de weeffout die de opleidingen in 2004 hebben laten ontstaan door de slag naar een volwaardige eerstegraads Masteropleiding te missen en daarvoor in de plaats een volledig bevoegde Bachelor in het leven te roepen. Deze opleidingscompetenties zijn nooit door het werkveld gevalideerd. Wie daar meer van wil weten moet mijn verslagen daarover nog maar eens nalezen.

Bij de herziening van de opleidingscompetenties (2012-2013) werd de problematiek weer actueel. De sterk verdeelde opleidingen besloten tot een extern onderzoek over de (on)wenselijkheid van een volledig bevoegde Bachelor. Ik vermoed om de interne discussie nog eens te voeren. Hopelijk niet om de minister te overtuigen dat we ook met een Bachelor kunnen volstaan; immers een devaluerend unicum in het Nederlands onderwijs, waar alle schoolvakken een Master vereisen voor de bovenbouw. De kunstvakken zijn blijkbaar wat makkelijker. (Mijn chronisch wrange conclusie in deze discussie)

De auteurs van het rapport zijn niet over één nacht ijs gegaan. Een indrukwekkend aantal betrokkenen is geïnterviewd, de conclusies zijn toegankelijk verantwoord. Er is integer en grondig werk verricht.

Tot zover mijn respect voor het stuk.

Nu de kritiek: …….”

(lees verder commentaar op ‘Citroenen proeven’ )