Bachelors en Masters (1) (febr 2007)

Het eerste artikel in een reeks van vier waarin via Kunstzone het werkveld werd geïnformeerd over de gang van zaken rond de eerstegraads bevoegdheid van de kunstvakken.

“Steeds meer eisen in dezelfde studietijd kan niet met handhaving van de kwaliteit”. Een credo voor de eerste stappen in een lang traject dat zich tot anno nu zou gaan uitstrekken.

Het ProKuo-advies van 1999 (pleidooi voor vijfjarige docentenopleidingen) en de conversie van de eerste- en tweedegraads opleidingen komen aan de orde. De KVDO-problemen bij de installering van de profielschrijfgroep beeldend (de tweedegraads-opleidingen waren domweg vergeten), de dwarsliggende podiumkunsten, het niet valideren van de ongegradeerde Bachelor en het gebrek aan synchroniteit met de SBL-competenties illustreren het begin van de BaMa-problemen. Een sappige start van wat later een feuilleton zou worden.

Over Bachelors en Masters (1) (febr 2007)

 

Bachelors en Masters (2) (2008)

In Kunstzone 2/3 van jaargang 2007 gaf ik het werkveld een eerste overzicht van de weerbarstige gang van zaken rond de invoering van onze ongegradeerde Bachelor kunstvakdocenten. (‘over Bachelors en Masters’; tekst elders op deze webplek).

Een dik jaar later bleek een tweede versie wenselijk. Directe aanleiding was het gesprek van een NVTO-delegatie op het ministerie (29 januari 2008). De uitkomsten daarvan waren niet geruststellend. De NVTO moest zich maar tot de opleidingen en de NVAO wenden. Daar lagen de primaire verantwoordelijkheden. (Brief  Van Beijsterveldt dd. 10 maart 2008).

De NVTO schreef daarop alle opleidingen aan en de NVAO.

Dit tweede artikel gaat over de periode tot dat moment (zomer 2008)

Bachelors en Masters (2)