Begrippenlijsten (1984, 1988 en 1990)

1984 cover Maandblad oktober 1984 begrippenlijstendeze cover van Beeldende Vorming 1844 nr 10 als herkenningspunt voor zoekenden naar de eerste ‘èchte’ Begrippenlijst, gemaakt na afronding van de Eindexamen Experimenten. De terugtredende coördinatie commissie (en het ministerie) was van mening dat de beroepsgroep dit zelf maar moest regelen. Bovendien was het geen enkele juridische pressie op de examenschrijvers om daadwerkelijk van de lijst gebruik te maken. Achteraf koudwatervrees. In de praktijk waren bijna alle CITO-betrokkenen lid van de verenigingen en maar al te blij dat er zo’n lijst was.

Ik was voorzitter van Werkgroep algemeen gedeelte en voerde de eindredactie

Later volgden er andere begrippenlijsten waar ik, in verschillende heftigheden, bij betrokken ben geweest

cover Beeldende Vorming 1988-5  5tofomschrijving KG-KB

In Beeldende Vorming 1988 nr 5 publiceerde de Commissie Dijkstra de stofomschrijving kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing, bedoeld voor het VWO. Toen leefde nog de gedachte dat het VWO-examen terug zou grijpen tot ‘de Grieken’. Later werd dit achterhaald door de thematische opzet van het CE. Niettemin, een duidelijke prioriteitenlijst en als stofomschrijving een soort minimum-houvast voor docenten.

 

cover Beeldende Vorming 1988-12  Begrippenlijst

In december 1988 publiceerde een commissie onder voorzitterschap van Frits Arnold een herziene versie van de oude Begrippenlijst en twee jaar later, in 1990 dus, publiceerde de NVTO een vakspecifieke lijst voor tekenen (BT-lijst)

cover Begrippenlijst Tekenen NVTO (1990)